24 april 2018

 

Pensioen op punten !? Nee dank u !

Manifestatie voor goede pensioenen

Het pensioen op punten is een volledig nieuwe methode om pensioenen te berekenen. De weddebasis, het berekeningspercentage, de loopbaanduur, de pensioendatum … alles verandert.

En alles wordt heel onzeker. Het pensioen op punten is namelijk afhankelijk van de evolutie van de levensverwachtingen, de budgettaire situatie en heel wat andere factoren. Dat heeft grote gevolgen voor iedereen die vanaf 2025 op pensioen gaat.

Tussen regering en sociale partners is er geen enkele consensus om over te stappen naar de regeling.

Met alles wat vandaag bekend is, ziet ACV Openbare Diensten en
ACV Defensie het puntenstelsel helemaal niet zitten.

De minister van Pensioenen moet tegen juni aangeven of hij al dan niet wil doorgaan met het project.

ACV Defensie stapt dan ook mee in de manifestatie van 16 mei en wil
iedereen ervan overtuigen dat het puntenstelsel zoals het er vandaag
uitziet geen goed idee is en dat men er politiek best van afstapt.

Het puntenstelsel is geen basis voor een nieuw sociaal contract voor het overheidspersoneel.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief