8 mei 2017

 

Militaire pensioenen - Onderhoud kabinet Premier

Nieuwsbrief vakbondsfront.

Beste collega’s,

Naar aanleiding van de pensioenproblematiek van het militair personeel hebben de 4 representatieve vakorganisaties eind januari elk hun memorandum ingediend bij de ministers van defensie en pensioenen. Op donderdag 16 februari en op donderdag 9 maart 2017 kregen de vakorganisaties de mogelijkheid om hun memorandum toe te lichten aan respectievelijk de MoD en aan de kabinetschef pensioenen. Het is vandaag nog steeds wachten op enig reactie van beide kabinetten.

De 4 representatieve vakorganisaties hebben vanuit de verschillende memoranda een synthese van krachtlijnen opgemaakt. Deze samenvatting werd op maandag 8 mei 2017 afgegeven op het kabinet van de Eerste-minister Charles Michel en bediscussieerd met zijn medewerkers. Ze zal tevens schriftelijk overgemaakt worden aan de MoD, de minister van pensioenen en aan de CHOD.

We blijven aandringen op sociale dialoog inzake de principebeslissing van half oktober 2016. Wij dringen verder ook aan op constructieve samenspraak met de politieke verantwoordelijken tijdens de voorbereiding van de volgende aspecten van de hervorming van de pensioenen der militairen.

Synthese van krachtlijnen.

Sinds de regeringsbeslissing van 15 oktober 2016, die wij ten zeerste betreuren, leeft het militair personeel in de onzekerheid omtrent hun pensioenstelsel. Bovendien legt deze beslissing een hypotheek op de toekomst van defensie. Deze situatie is onhoudbaar voor personeel en organisatie.

Met onderstaande krachtlijnen als uitgangspunt, dringt het gemeenschappelijk vakbondsfront dan ook opnieuw bij de verschillende instanties aan op de beloofde dialoog inzake het pensioenregime voor de militairen.

Inzake de pensioenrechten dient voor elke militaire elk dienstjaar van de loopbaan gevaloriseerd te worden voor zowel haar penibiliteit (zware beroepen) als voor het specifieke en het bijzondere karakter van het beroep.

Elke militair die als militair op pensioen gaat, moet in regime zijn pensioen kunnen nemen op 58 jaar zonder negatief gevolg op financieel vlak.

Dit betekent dat loopbaanvoorwaarden geen negatieve impact mogen hebben op deze mogelijkheid.

De manier waarop deze principes bereikt worden, moeten duurzaam zijn en kan het resultaat zijn van een som van maatregelen genomen door de regering (op advies van NPC), de minister van Pensioenen en de minister van Defensie.

De overgang naar het systeem in regime moet hierop afgestemd worden en moet billijk zijn.

Besprekingen op het kabinet van de Eerste-minister.

De regering blijft vaag met betrekking tot concrete maatregelen en de invoering van de pensioenhervorming.

Er bestaat bereidheid om onze bekommernissen ter harte te nemen, maar zonder dat men vandaag al concreet wordt.

 

 

 

Logo ACV Openbare Diensten
 

Logo ACMP
 

Logo VSOA
 

Logo ACOD

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief

Download de krachtlijnen van het gemeenschappelijk vakbondsfront