25 november 2016

 

Pensioenproblematiek - Ontmoeting met de minister van Defensie en het kabinet pensioenen.

Naar aanleiding van een gemeenschappelijk schrijven van 22 november 2016 hebben de vier representatieve vakorganisaties vandaag een ontmoeting gehad met de minister van Defensie en een vertegenwoordiging van het kabinet van de minister van Pensioenen.

Minister van Defensie Steven Vandeput verwees naar ons schrijven en bevestigde nogmaals dat het signaal dat vanuit de militaire gemeenschap werd gegeven op 15 november 2016 heel duidelijk is aangekomen bij de regering.

De vier representatieve vakorganisaties voor het militair personeel hebben vandaag het volgende kunnen vaststellen:

  • Het is de eerste maal dat er na de manifestatie van 15 november 2016 een vergadering heeft plaatsgevonden in aanwezigheid van zowel de minister van Defensie als een vertegenwoordiging van de minister van Pensioenen.

  • Voor beide ministers is het duidelijk dat er geen enkele wijziging zal doorgevoerd worden aan de huidige pensioenregeling van de militairen (zowel qua leeftijdsgrens als qua pensioenberekeningen) zolang er GEEN duidelijkheid is over de gevolgen van de werkzaamheden die zich afspelen binnen het Nationaal Pensioencomité. Dit betekent dat wanneer er GEEN resultaat wordt geboekt binnen het Nationaal Pensioencomité er ook niets wijzigt aan onze huidige pensioenregeling.

  • De minister van Defensie heeft het initiatief genomen om gehoord te worden door het Nationaal Pensioencomité teneinde te wijzen op de specificiteit van het militair beroep.

  • De opgebouwde rechten inzake de pensioenberekeningen (op basis van de huidige tantièmes) blijven verworven: de jaren die gepresteerd werden aan de gunstige loopbaanbreuk van 1/50ste blijft dus gevrijwaard en verworven tot u met pensioen gaat.

  • Meer specifiek zullen er parallel met de werkzaamheden van het Nationaal Pensioencomité regelmatige gesprekken plaatsvinden tussen de representatieve vakorganisaties en het departement Defensie. De eerste gesprekken zullen starten op vrijdag 02 december 2016, teneinde na te gaan in welke mate specifieke doelgroepen kunnen gevrijwaard worden van eender welke toekomstige pensioenmaatregel. Hierbij wordt onder meer gedacht aan de mensen die vandaag in de overgangsmaatregelen zitten als gevolg van de pensioenmaatregelen die sinds januari 2009 in voege zijn getreden.

Intussen verwachten we een heel duidelijk antwoord op ons recent schrijven aan de Eerste minister waarin gevraagd werd, om ook rechtstreeks door hem gehoord te worden en hem onomwonden onze verwachtingen omtrent de erkenning van de militaire specificiteit duidelijk te maken. In functie van het resultaat van zowel het antwoord van de Eerste minister, als de verdere evolutie van de komende besprekingen met de minister van Defensie, zullen wij niet nalaten om op te roepen tot verdere syndicale acties!

Vanaf 12 december 2016 zullen de representatieve vakorganisaties in zoveel mogelijk kwartieren een informatievergadering organiseren waar al het personeel op uitgenodigd wordt. Het zal ons toelaten om meer in detail uit te leggen hoe we bovenstaande en verdere berichten juist moeten interpreteren en hoe de verdere voortgang van de werkzaamheden gezien wordt. 

 

 

Walter Van den Broeck

Logo ACV Openbare Diensten 
Yves Huwart

Logo ACMP 
Edwin Lauwereins

Logo VSOA 
Luc Maes

Logo ACOD 

 

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief