Succes in nieuwe uitdagingen voor twee generaals

Succes in nieuwe uitdagingen voor twee generaals

Op zijn laatste werkdag nam de Generaal Van Caelenberge nog even tijd voor een informeel gesprek met de vakbonden. Tevens het moment voor hem om als het ware om voor dit forum de fakkel door te geven aan de Generaal Compernol. Het gesprek draaide al gauw rond de uitdagingen van de toekomst, niet in het minst het verder uitstippelen van het pad van de strategische visie. In een eerste stap tot 2019 met het oog op het bewaren van de operationele capaciteit van de organisatie. In een volgende stap tot de finaliteit, zijnde de volledige ontplooiing van de visie en de mogelijke gevaren versus opportuniteiten. Dit alles met als hoofdbekommernis het personeel: de veiligheid van het personeel, de uitdagingen van instroom en uitstroom, en de aantrekkelijkheid van de organisatie via de erkenning van het militair zijn op diverse wijzen.

Een reden voor ons als vakorganisaties om ook bij de nieuwe CHOD aan te dringen op regelmatig contact en uitwisseling van gedachte. En de gelegenheid om beide generaals succes te wensen in hun nieuwe uitdagingen.

Nieuwe CHOD