2016 - Schoonmaakcontracten

De nieuwe schoonmaakcontracten voor de volgende 3 jaar werden terug afgesloten, de contracten gingen vanaf 1 januari in voege. Schoonmaak firma’s konden zich inschrijven voor 10 verschillende plateaus, hierbij heeft een bepaalde firma 6 van de 10 contracten binnengehaald.

De opdrachten werden op 24/29 december aan de nieuwe firma’s meegegeven, op een ogenblik dat de meeste kazernes in vakantie modus waren.

Jammer genoeg wordt Defensie geconfronteerd met een heleboel problemen bij deze firma. Het poetspersoneel dat werd overgenomen door deze firma, heeft niet de juiste middelen (karretjes, kuismateriaal, … ) om hun taken uit te voeren. Ze hadden gehoopt om het materiaal van de vorige firma te kunnen overnemen, maar die hebben hun materiaal behouden. Daardoor wordt er op sommige plaatsen niet gepoetst, en wordt er door het poetspersoneel een wonderdoekje gebruikt dat blijkbaar voor alles dient (Hygiëne kan hier in vraag gesteld worden). Dit wordt verder onderzocht door onze veterinaire dienst.

Eind januari was er nog steeds geen enkel kwartier van de 6 plateaus waar er volgens het voorgeschreven regime werd schoongemaakt.

Hierbij wil het bureel contracten iedereen informeren, dat deze firma heeft toegegeven dat ze niet staat is om de contracten in 6 plateaus gelijktijdig uit te voeren. Deze Firma is een kleine speler op de markt en had zich ingeschreven op 6 plateaus met het doel om 3 contracten binnen te halen.

 • Deze firma heeft beslist om de schoonmaakcontracten in 3 van de 6 plateaus op te zeggen zijnde : BERLAAR , FLORENNES en LEOPOLDSBURG
 • De Leidende Dienst zal aan de bevoegde ordonnateur (MOD) voorstellen om deze 3 contracten te gunnen aan de inschrijver die na de aanbestedingsprocedure als de 2de regelmatige inschrijver geklasseerd staat.
 • Een dossier werd reeds in die zin opgesteld en zal eerstdaags voorgelegd worden aan de bevoegde ordonnateur (MOD)
 • De overname van de uitvoering van de schoonmaakprestaties door de nieuwe dienstverlener is gepland op 01 Mar 2016 zijnde:
  • 16IS403: LAURENTY (Berlaar)
  • 16IS407: CEMRE (Florennes)
  • 16IS408: LAURENTY (Leopoldsburg)

Logo schoonmaakbedrijf LaurentyLogo Schoonmaakbedrijf Cemre

De schoon te maken oppervlaktes dienen door de gebruiker vrijgemaakt worden van alle materiaal, die niet beschouwd worden als bureaumateriaal (kaders, foto’s, tassen,…). Het verplaatsen en terugzetten van de planten, stoelen, zetels en ander meubilair dat gemakkelijk verplaatst kan worden, indien dit nodig is voor de goede en volledige uitvoering van de onderhoudsprestaties, valt ten laste van de firma. Er wordt dus niet enkel rond de stoelen gepoetst. Om een efficiënte uitvoering van de prestaties toe te laten, moeten de lokalen wel toegankelijk zijn. Gezien dat de halfmaandelijkse passages op voorhand gekend zijn , is het perfect mogelijk om zelfs bij afwezigheid het schoonmaken te laten uitvoeren. Het volstaat daarbij om bv. door een collega het desbetreffende bureau te laten openmaken.

Voor elke blok moet de kwartiercommandant een POC aanduiden, elke gebruiker die een tekort vaststelt bij de uitvoering van de schoonmaakprestaties neemt onmiddellijk contact met zijn Person Of Contact. Deze POC zal dan contact opnemen met de Leidend Ambtenaar (LA) voor de schoonmaakcontracten. Bij herhaaldelijke inbreuken zal de LA een PV van vaststelling opstellen.

Defensie vraagt aan elk van zijn werknemers te controleren of volgende voorzien schoonmaakprestaties worden uitgevoerd:

 • Vuilnisbakken worden 2 maal per week (vaste dagen) leeggemaakt
 • Burelen 2 maal per maand schoongemaakt
  • Vloer vegen en schoonmaken
  • Reinigen van alle horizontale en verticale vrijgemaakte oppervlakten (max hoogte 2,5 m): tafels, bureaus, stoelen, kasten, voorwerpen op de bureaus (uitgez informatica-apparatuur), rekken, vensterbanken, plinten. Vensterbanken of bovenkanten van kasten die dienst doen als archief hoeven niet te worden schoongemaakt.
 • Gangen worden wekelijks schoongemaakt (voorkeur vaste dag)
 • Sanitaire ruimtes worden dagelijks schoongemaakt
  • Vloer vegen en schoonmaken
  • Reinigen van alle horizontale en verticale oppervlakten. Schoonmaken van alle sanitaire objecten, spiegels, tussenwanden wc’s en urinoirs. Zichtbare vingerafdrukken en vlekken op de betegelde muren verwijderen.
  • Op de deur van elk sanitair lokaal staat verplichtend het uurrooster van de voorziene prestaties geafficheerd.
  • Zeep en toiletpapier ontvangen zij van het kwartier

Schoonmaken betekent het verwijderen van alle vuil (niet alleen losliggend vuil, maar ook vastliggend of vast gekorst vuil)