2016 - DKV - Collectieve hospitalisatieverzekering

DKV-Belgium

De Hospitalisatieverzekering DKV voor het personeel van Defensie is er zowel voor de militair in dienst als voor de gepensioneerde militair.

Militair in Dienst

Uw hospitalisatieverzekering wordt beheerd door DGHR-HRA-E/M/HI. Elke wijziging in uw administratieve toestand van hoofdverzekerde of medeverzekerde die invloed heeft op het contract dient u aan deze dienst binnen de drie maanden te melden. Het niet voldoen aan deze informatieplicht kan een tijdelijke of definitieve uitsluiting van het contract hospitalisatieverzekering met zich meebrengen.

Defensie zal zoals de voorgaande jaren een deel van de kosten voor de betaling van de premie op zich nemen. De premie van de hoofdverzekerde (militair) valt volledig ten laste van Defensie, voor de medeverzekerden (gezinsleden) neemt Defensie 50% van de premie ten laste. Hieronder vindt u de tabel met de jaarpremies voor 2016:

  Premie 2016 - 100%  Ten laste van Defensie  Ten laste van de Hoofdverzekerde 
 Militair* 18 - 55 jr  131,52 euro  131,52 euro  0 euro 
 Militair* 56 - 64 jr 155,76 euro 155,76 euro  0 euro
 Militair* 64 - 69 jr 358,56 euro  358,56 euro  0 euro 
 Gezinsleden 0 - 17 jr 60,24 euro  30,12 euro  30,12 euro 
 Gezinsleden 18 - 55 jr 142,08 euro  71,04 euro  71,04 euro 
 Gezinsleden 56 - 64 jr 155,76 euro  77,88 euro  77,88 euro 
 Gezinsleden 65 - 69 jr 358,56 euro  179,28 euro  179,28 euro 
 Gezinsleden vanaf 70jr 480,96 euro  240,48 euro  240,48 euro 

 (* militair of burgerpersoneelslid van Defensie = hoofdverzekerde)

Het gedeelte van de premie die door betrokkene zelf dient te worden betaald voor de periode van 1 januari 2016 tot 31 december 2016 zal later van de wedde worden afgehouden. De rechthebbenden blijven gedekt door de verzekering conform de algemene en bijzondere voorwaarden, zelfs al is de afhouding nog niet gebeurd. 

Gepensioneerde militairen

Gepensioneerde personeelsleden van Landsverdediging die reeds vóór hun pensionering waren aangesloten bij de collectieve hospitalisatieverzekering van Landsverdediging bij DKV (ex-ING), kunnen, indien zij dit wensen, aangesloten blijven bij deze verzekering.

Vanaf de 1ste januari volgend op de pensionering of vanaf 1 januari van het jaar zelf, indien men op 1 januari gepensioneerd wordt :

  • is de jaarlijkse premie volledig ten laste van de verzekerden; Defensie komt hierin niet meer tussen;
  • wordt uw aansluiting beheerd door CDSCA.

Voor vragen m.b.t. uw aansluiting of m.b.t. uw factuur kunt u zich richten tot:

CDSCA DS-H - Hospitalisatieverzekering DKV
Kwartier Koningin Astrid - Blok F0
Bruynstraat 1
1120 Brussel
Tel: 02/264.60.68
Fax: 02/264.60.69
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Belangrijke wijziging Medi-Card

Op simpele voorlegging van de Medi-Card bij de opname dient u geen voorschotten meer te betalen, worden de administratieve formaliteiten tot een minimum herleid en heeft u de zekerheid dat DKV de factuur zal betalen, ongeacht de gekozen zorgverstrekker of het gekozen kamertype.

Opgelet :

De vrijstelling van 125€ bij gebruik van een eenpersoonskamer (max. eenmaal per jaar per verzekerde te betalen) wordt vanaf 1 januari 2016 opgetrokken tot 250,00 euro per verzekerde per verzekeringsjaar. De vrijstelling wordt echter niet toegepast bij de waarborg ambulante zorgen (geen hospitalisatie) en in het kader van 27 zware ziekten (geen hospitalisatie) of indien de verzekerde opteert voor een verblijf in een twee- of meer persoonskamer.

DKV Medi-Card - ASEVEE Miel 

Procedure gebruik van de Medi-Card

  • U legt uw Medi-Card voor in het ziekenhuis.
  • Het ziekenhuis verifieert of uw kaart nog geldig is.
  • Indien uw kaart geldig is, overhandigt het ziekenhuis u een opnameformulier S28/4. Indien uw kaart niet meer geldig is of indien het een uitgesloten behandeling betreft, verloopt de facturatie van de kosten rechtstreeks tussen u en het ziekenhuis, m.a.w. : u betaalt zelf de rekening.
  • Het opnameformulier S28/4 moet door u ingevuld en ondertekend worden (niet door de arts). Na ondertekening dient dit document naar DKV gestuurd te worden. Er zijn ziekenhuizen die dit in uw plaats doen ; er zijn er echter ook die u alleen maar de documenten meegeven zodat u deze zelf moet versturen.

De vrijstelling van 250€ (bij gebruik van een eenpersoonskamer), de niet-medische kosten (bv. telefoon, TV, …) en de niet terugbetaalbare kosten worden uiteraard NIET gedekt door de Medi-Card, maar zijn ten laste van de betrokkene en worden nadien door DKV teruggevorderd. Het niet terugbetalen van de verschuldigde bedragen wordt gesanctioneerd met afschaffing van het recht op gebruik van de Medi-Card voor alle verzekerde personen, onafhankelijk van andere acties.