22 november 2015 - Vergadering CHOD - inzet militairen

Zaterdag 21 november 2015 werd ACV Openbare Diensten - groep militairen gecontacteerd door defensie met de uitnodiging om deel te nemen aan een informele vergadering op zondag 22 november 2015 om 11.30 uur. Reden van deze convocatie wat het optrekken van het veiligheidsniveau van 3 naar 4 voor het Brussels gewest met als gevolg een verhoogde inzet van militairen.

ACV Openbare Diensten is enerzijds bezorgd over de inzetmodaliteiten van onze militairen die in deze uitzonderlijke omstandigheden worden ingezet om steun te leveren aan de politiediensten en anderzijds willen wij van de Chef van Defensie vernemen dat de nodige beschermingsmaatregelen worden genomen om deze militairen zo veilig mogelijk hun taak te laten uitvoeren.

Eveneens heeft ACV Openbare Diensten verschillende vragen gesteld over het welzijn van deze militairen. In een vorige nieuwsbrief hebben we al de erbarmelijke logementsomstandigheden in de kazerne van Peutie besproken waar deze militairen worden gehuisvest. Bovendien is ACV Openbare Diensten geïnteresseerd in de werkritmes die zullen gehanteerd worden. In deze barre weersomstandigheden is het voor ACV Openbare Diensten noodzakelijk om voldoende militairen in te zetten, zodanig dat er regelmatig kan afgelost worden. Daarenboven hebben we verzocht om warme dranken op het terrein te voorzien. Heb je toch bedenkingen bij de inzetomstandigheden, of zie je nog gebreken, laat ze ons weten.

Op vraag van de CHOD om de inhoud van de besprekingen niet in de media te verspreiden, gaan we niet in detail over de inzetmodaliteiten.

ACV Openbare Diensten dankt alle militairen voor hun professionalisme!
Van deze snelle interventie kunnen velen nog wat leren.

Over beschikbaarheid gesproken!

 

Informatiesessie over de inzet van militairen - bedreiginsniveau 4

Informele vergadering CHOD van 22 november 2015