25 april 2016

 

Open brief

Situatieschets

In navolging van ons schrijven van 11 april jl. en volgende vroegen we aan de ministers klaarheid omtrent de gevolgen van de begrotingsmaatregelen voor politie, brandweer en militairen. In welke mate zullen politie, brandweer en militairen omwille van onder meer de impact van het afschaffen van de pensioenbreuken concreet worden gevat?
Wij gaan er immers van uit dat de ministers; politie, brandweer en militairen wel degelijk als zware beroepen aanziet.

De ongerustheid en het onbegrip is immers zeer groot. Hieronder vindt u onze open brief gericht aan de minister Steven Vandeput (Defensie) en aan de minister Jan Jambon (Binnenlandse Zaken).

Wij verwachten eerstdaags een onderhoud en een onvoorwaardelijke steun van de ministers om wel degelijk militairen, brandweer en politie als zwaar beroep te beschouwen.

Open brief:  

Mijne heren ministers,

U bent bevoorrecht. U hebt de grote eer te mogen samenwerken met unieke medewerkers.

Brandweer, militairen en politieagenten zetten zich immers dag en nacht onvoorwaardelijk in voor de veiligheid. Dat weet u beter dan wie ook.

U en Uw burgers kunnen elke dag op hen rekenen. Onder eender welke omstandigheden.

Meer dan ooit staan ze vandaag ter beschikking.

Maar eveneens meer dan ooit worden zij vandaag geconfronteerd met de maatregelen genomen door uw regering.

Begin vorige week vroegen we u een duidelijk antwoord op de vraag of ze deze keer op u kunnen rekenen voor erkenning van hun moeilijk werk en onvoorwaardelijke inzet als zwaar beroep.

Het zou u sieren, mocht u duidelijk en volmondig instemmen: ja: Politie, militairen en brandweer hebben wel degelijk een zwaar beroep!

Dat zou een mooi begin zijn. Het zou betekenen dat we in dialoog kunnen gaan.

En dan kunnen we minstens hopen dat het een gesprek wordt met respect voor uw burgers.
Veiligheid ligt iedereen meer dan ooit nauw aan het hart en vergt een grote verantwoordelijkheid.

Maar veiligheid kan je enkel garanderen met voldoende middelen en personeel.

En toch zijn de overheidsdiensten die net die veiligheid moeten voorzien, steeds het slachtoffer van stiefmoederlijke behandeling.

En dan kunnen we minstens hopen dat het een gesprek wordt met respect voor wat militairen, politieagenten en brandweer iedere dag opnieuw voor u en voor ons allen doen.

Veiligheid verzekeren betekent gaan waar anderen niet willen komen, met gevaar voor eigen leven. Militairen, politieagenten en brandweer doen vandaag met minder dan het minimum, meer dan het maximale.
Uw regering teert op de fierheid die zij hebben over hun job zonder daar een motiverend perspectief tegenover te stellen. Hoe lang nog denkt u dat vol te houden? Hoe lang nog denkt u dat zij dat volhouden?

En dan kunnen we minstens hopen dat het een gesprek wordt waarin uw dankbaarheid voor uw personeel niet enkel uiterlijk vertoon is, maar ook daadwerkelijk inhoud krijgt.

Dat zou al een mooi begin zijn.

En nee, wij staken niet. Veiligheidsdiensten hebben immers een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Voor hen komt de burger op de eerste plaats.

Wij verwachten dat ook van u.

Wees bewust van de inzet. Het gaat om mensen die zich inzetten voor mensen. Uw veiligheidsdiensten staan meer dan ooit ter beschikking. Althans vandaag nog.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Voor Politie
Jan Adam en Stéphane Deldicque 

0477974293 - 0479526872
Voor Defensie 
Walter Van den Broeck en Marc Verhelst

0494636045 - 0497791728
Voor Brandweer
Ilse Heylen en Guy Crijns

0473985386 - 0475611938 

 

Trio-Def-Pol-Brw 

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief

Download de "Open brief"