10 oktober 2015

 

Opvang vluchtelingen in militaire kwartieren

Toen we vernamen dat er vluchtelingen gingen worden opgevangen in militaire kwartieren waar ook militairen aanwezig zijn kwamen er heel wat vragen bij ons op. Eveneens ontvingen we vanop het terrein heel wat ongeruste berichten.

De militairen zijn ongerust over hun veiligheid en gezondheid. Enerzijds staan de kwartieren nog steeds in een verhoogd veiligheidsniveau, wordt het de militair verboden om in militaire kledij naar huis te gaan, mag de parkeerkaart van het kwartier niet meer zichtbaar voor de autoruit liggen na het verlaten van het kwartier. Anderzijds gaat de regering vluchtelingen, waarvan men niet op voorhand weet of er geen IS strijders of extremisten onder deze vluchtelingen aanwezig zijn, in de militaire kwartieren huisvesten. Daarenboven zijn er al besmettelijke ziektes vastgesteld bij bepaalde vluchtelingen. Maar eveneens vragen we ons af of de regering wel een juiste beslissing neemt door vluchtelingen in bepaalde militaire kwartieren te huisvesten. We nemen hier het voorbeeld van Lombardsijde. Het kwartier van Lombardsijde beschikt over een schietstand die intensief wordt gebruikt door Defensie en ook door de politie. Sommige vluchtelingen, zowel volwassenen als kinderen, kunnen getraumatiseerd zijn door het oorlogsgeweld die ze in hun thuisland hebben meegemaakt. Is het dan verantwoord dat men deze vluchtelingen te slapen legt naast een schietstand?

Op 24 september 2015 heeft ACV Openbare Diensten een mail gestuurd naar de CHOD met de vraag om, in het kader van ons informatierecht, een informatiebriefing voor de vakorganisaties te organiseren.

Op maandag 5 oktober organiseerde ACOS Ops & Trg een infovergadering voor de vakorganisaties. Hierin kwam duidelijk naar voor dat Defensie geen vragende partij is om vluchtelingen in operationele militaire kwartieren te laten huisvesten maar dat dit opgedrongen wordt door de regering.

Hekkens-Doornik-Kwartier St Jan Defensie benadrukte dat het om vluchtelingen gaat die gescreend werden door de staatsveiligheid en door ACOS IS. Toch neemt men voorzorgsmaatregelen door ervoor te zorgen dat de vluchtelingen GEEN contact hebben met de militairen. Hiervoor worden aparte ingangen van het kwartier gecreëerd voor de militairen en voor de vluchtelingen. De delen van het kwartier waar vluchtelingen worden gehuisvest worden door hekkens afgezet en in concessie gegeven aan Fedasil of het Rode Kruis. Deze organisaties zijn eveneens verantwoordelijk voor de veiligheid binnen dit gedeelte. Defensie engageert zich enkel tot het uitlenen van bepaalde materialen, zonder onder een reservehoeveelheid te gaan die nodig zijn voor de operationele capaciteit, zoals tenten, containers, … . Alle kosten verbonden aan deze concessie vallen ten laste van Fedasil of Rode Kruis.

De operationele kwartieren waar vluchtelingen worden opgevangen zijn gelegen in:

  • Belgrade met plaats voor 400 vluchtelingen. Kan uitgebreid worden tot 900 vluchtelingen. Op 1 oktober waren hiervan al 230 plaatsen ingevuld.
  • Elsenborn met plaats voor 500 vluchtelingen waarvan er op 1 oktober al 300 aanwezig waren.
  • Doornik met plaats voor 560 vluchtelingen en de mogelijkheid tot uitbreiding naar 1060 vluchtelingen. Ook hier waren op 1 oktober al 450 vluchtelingen aanwezig.
  • Koksijde met plaats voor 400 vluchtelingen.
  • Lombardsijde met plaats voor 300 vluchtelingen.

Landkaart met kwartieren

Binnen Defensie heeft men een Task Force opgericht die wekelijks bijeenkomt om de problemen en moeilijkheden te bespreken en bij te sturen.

De veiligheid en de bewaking in het militaire, exclusief de zone in concessie genomen door Fedasil of Rode Kruis gebeurt door de voorziene wacht. De opdracht van dit wachtpersoneel verandert niet. De wacht voert de bestaande wachtorders uit.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief