10 maart 2015

 

ACV Openbare Diensten zet 100% in op preventie!

High Visibility vesten

Tijdens een vergadering met de syndicale partners vroeg de overheid aan de vakorganisaties om mee de schouders te steken onder de 2de bestelling van de High Visibility vesten, met de bedoeling dat de mensen die ingezet worden voor EOD of IEDD gebruik kunnen maken van deze kledij . Het personeel voert regelmatig deze opdracht uit tijdens nachtelijke of gure weersomstandigheden (mist, sneeuw,…). Door deze vesten te gebruiken zorgen we ervoor dat onze mensen beter zichtbaar zijn.

In 2012 had de eenheid een bestelling gedaan en er de nodige documenten bijgevoegd, zoals de op het Basis Overleg Comité (BOC) goedgekeurde risicoanalyse (RA) EOD en IEDD. De jassen zijn toen geleverd, maar er moesten nog een aantal bijbesteld worden waarvoor de eenheid een nieuwe aanvraag opmaakte. Deze bestelling werd echter geweigerd door de materiaal beheerder van DGMR, omdat de aanvrager onvoldoende gemotiveerd had waarom men deze jassen nodig had. Nochtans ging het over een bijbestelling en berustte deze op dezelfde risicoanalyse (RA) van de vorige bestelling. De eenheid had ook al verschillende keren de risicoanalyse (RA) opgestuurd, maar blijkbaar liep er steeds iets mis.

ACV Openbare Diensten draagt de veiligheid hoog in het vaandel en heeft dan ook zo snel mogelijk contact opgenomen met het diensthoofd van MRSys-S/E/PP (Personal Protection).

Geachte,

Wij hebben vernomen vanuit DOVO Poelkapelle dat hun tweede bestelling high visibility vesten niet aanvaard werd, nochtans gaat het over een 2e bestelling. Bij de eerste bestelling werd de RA reeds doorgestuurd en werd de bestelling wel aanvaard.

Daar DOVO verschillende interventies voor EOD en IEDD moet uitvoeren en deze zowel overdag als ’s nachts kunnen doorgaan, eveneens worden de werkzaamheden uitgevoerd tijdens slechte weersomstandigheden (mist, sneeuw,…) met verminderde zichtbaarheid. De leden van het comité hebben een positief advies gegeven op de aankoop aanvraag, met de bedoeling dat onze mensen voldoende beschermd zijn. We hebben lessen getrokken uit het ernstig arbeidsongeval op de PAMPA Range. Hierbij was iedereen het er sluitend mee eens dat alle kledij voor de ontmijners vlam vertragend moet zijn. Tijdens dit onderzoek, waarbij één dodelijk slachtoffer en meerdere gekwetsten vielen hebben wij als vakorganisatie verschillende maatregelen voorgesteld die door de CO werden aanvaard, zodat we in de toekomst een gelijkaardig incident kunnen voorkomen of beperken. Dus het dragen van een gewoon fluovestje zal ervoor zorgen dat het personeel voor deze interventies terug aan bepaalde risico’s zal worden blootgesteld. We weten dat er bespaard moet worden binnen Defensie, maar besparen op de veiligheid van onze mensen vinden we “onaanvaardbaar”. Wanneer er zich een incident voordoet, zal het meer kosten aan Defensie dan de aankoop van zo’n high visibility vest. IMAGO schade moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Een mensen leven is meer waard.

We weten ook dat de high visibility vest enorm gegeerd is binnen Defensie, maar ik denk dat hun aanvraag toch gegrond is.

Wij vragen u dan ook deze aanvraag opnieuw te bekijken, en aan de hand van de risico’s een gunstig advies te verlenen. Gelieve ons hierover verder te informeren.

Met vriendelijke groeten,

Vrij snel ontvingen we een bevestiging dat onze mail ontvangen was en dat zij de aanvraag ging analyseren. De dag nadien kregen we al een antwoord, namelijk dat de high visibility vesten geleverd zullen worden.

Geachte,

Wij begrijpen uw bezorgdheid omtrent de veiligheid van het personeel. Wij wensen hier te benadrukken dat de besparingen binnen Defensie geen invloed zullen hebben op veilige werkomstandigheden. PBM zullen dan ook steeds in plaats gesteld worden waar nodig.

Gezien de vele aanvragen aan high visibility kledij en de kostprijs van het product, zijn wij genoodzaakt om bij elke aanvraag voor deze kledij een grondige rechtvaardiging (onder de vorm van een risicoanalyse) te vragen. De aanvraag van DOVO bevatte deze rechtvaardiging niet.

In de mail die door onze diensten verstuurd werd op 16 Jan 15 wordt er een risicoanalyse en een duidelijke ondubbelzinnige rechtvaardiging gevraagd. De behoefte werd niet geweigerd, maar werd ‘on hold’ geplaatst in afwachting van de nodige rechtvaardiging.

De materieelbeheerder kan geen rekening houden met risicoanalyses die in het verleden overgemaakt werden, aangezien wij geen zicht hebben op gewijzigde arbeidssituaties.

Aangezien u de behoefte voldoende gerechtvaardigd heeft, zullen wij dan ook overgaan tot levering van het gevraagde materieel.

Met vriendelijke groet,

ACV Openbare Diensten dankt de mensen van MRSys-S/E/PP voor hun snelle werking, en hopen nog lang van hun diensten gebruik te kunnen maken. Het is zeker positief om te horen dat de besparingen van Defensie geen invloed zullen hebben op de veiligheid, zodat ons personeel steeds in de veiligste omstandigheden tewerkgesteld kan worden.

Opnieuw een mooi resultaat bereikt!
Daar doen we het voor!


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief