15 juni 2013

 

Website DGHR terug online

Maanden geleden is de internet-website van DGHR van het net gehaald. Reden van de verwijdering van de site was een veiligheidsprobleem. Individuele informatie was ten prooi gevallen van krakers.

Doordat de internetversie van de DGHR-site voor vele militairen een gemakkelijk toegankelijke bron van informatie was, drong ACV Openbare Diensten bij DGHR er onmiddellijk op aan om de site te beveiligen en terug open te stellen voor het personeel. Meerdere militairen hebben in de eenheid moeilijk toegang tot de intranetsite van defensie en worden dus wel verplicht informatie te zoeken als ze thuis zijn. Vandaar ook het belang van een internetsite DGHR.

Hoe komt u terecht op de DGHR-site?

De website van de Algemene directie Human Resources is opnieuw toegankelijk via https://portal.mil.be/dghr. Via deze link komt u terecht op de site “Mijn eGov-Login”. Zie afbeelding hieronder.

Mijn eGov-login 

Beveiliging DGHR-website.

De vorige versie van de site was toegankelijk via uw nationaal nummer en uw stamnummer. De nieuwe versie is beter beveiligd en is toegankelijk via de elektronische identiteitskaart en de PIN-code van uw identiteitskaart.

“Home” pagina van de DGHR-website

Na het inloggen krijgt u onderstaande pagina te zien:

DGHR Homepagina 

Wat vindt u op de site?

Door te klikken op de link “Homepage DG HR (N)” komt u terecht op de webpagina met algemene info:

DGHR Homepagina

 • Telex e-news
 • Vacatures 
 • De reserve 
 • Vakorganisaties 
 • Overgangen 
 • Reg & Doc 
 • Flash nieuws

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op “Regl & Doc DGHR” in de linker zijkolom.

Achter de verschillende verwijzingen vindt u een waaier aan informatie.

DGHR website zijkolom

 • De webpagina “Reglementen” toont u de door DGHR uitgebrachte reglementen. Wilt u bijvoorbeeld iets meer weten over uw verlofrechten, dan vindt u hier het Reg TRAVARB. Alle wettelijke bepalingen van het statuut bevinden zich in het Reg A16, de bundel der wetteksten, die alle wetten, Koninklijke besluiten en ministeriële besluiten toepasselijk op het militair personeel groepeert. 
 • De webpagina “Richtlijnen APG-SPS-GID” brengt u in contact met de instructies over de algemene politiek, de specifieke instructies en de gedetailleerde instructies die van toepassing zijn op het personeelsstatuut. 
 • Een andere zeer belangrijke link is deze naar de “e BIP”, de bezoldigingsinstructie. Deze instructie geeft u antwoorden op de meeste van uw financiële vragen. Deze instructie is onderverdeeld in verschillende thema’s: Geldelijk statuut van het weddetrekkend personeel van Defensie, Het recht op de haard- en standplaatstoelage die betaald wordt met de wedde, De bestaande toelagen en vergoedingen voor militairen in bijzondere functies, Verschillende toelagen en vergoedingen alsook de vergoedingen toegekend aan militairen voor dienstverplaatsingen in België of in het buitenland. 
 • De sociale rechten van de militair zitten verstopt achter de link “SIS”, de sociale instructies. Deze instructies bezorgen u meer informatie over de geneeskundige verzorging, de werkloosheid, de militaire rustpensioenen, het overlevingspensioen, de cumulregeling van een pensioen met een beroepsactiviteit of een vervangingsinkomen, de regelgeving over de vergoedingspensioenen waarop u kunt aanspraak maken indien u een arbeidsongeval overkomt, … enz.

Als u de site wat meer verkent, vindt u tevens een telefoonrepetorium van het personeel tewerkgesteld bij DGHR en andere nuttige informatie en links.

Surf eens naar de site en u zult verbaasd zijn van alle praktische info die er te rapen valt!


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief